قیمت پایانی تغییر درصد
2,315 60.00 2.53

داده ها

آخرین معامله 2,300 75.00 3.16
قیمت پایانی 2,315 60.00 2.53
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,375
بازه روز 2,387 2,260
قیمت مجاز 2,493 2,257
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 171310
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 1,291
حجم معاملات 12.565 میلیون
ارزش معاملات 29.083 میلیارد
ارزش بازار 2.894 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.211 میلیون 11.54 میلیون
حقوقی 353,519 1.025 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 238 231
حقیقی 235 227
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.554 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,200 2,284 2,300 8,456 3
1 20,000 2,283 2,309 137,000 2
1 20,000 2,281 2,317 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65