قیمت پایانی تغییر درصد
1,495 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,508 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,495 0.00 0.00
اولین قیمت 1,510
قیمت دیروز 1,495
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,606 1,454
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110630
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,355 1,502 1,513 1,000 1
3 99,950 1,500 1,514 2,000 2
1 10,000 1,496 1,515 15,142 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65