قیمت پایانی تغییر درصد
1,309 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,316 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,309 0.00 0.00
اولین قیمت 1,310
قیمت دیروز 1,309
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,372 1,242
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 96866
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 1,316 1,328 300 1
1 1,233 1,315 1,329 11,121 1
1 2,700 1,310 1,339 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65