قیمت پایانی تغییر درصد
35,324 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,272 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,324 0.00 0.00
اولین قیمت 36,350
قیمت دیروز 35,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,090 33,558
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 35324
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 35,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.109 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 74 26,748 35,272 30 1
0 0 0 36,900 300 1
0 0 0 37,873 530 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65