قیمت پایانی تغییر درصد
38,885 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,133 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,885 0.00 0.00
اولین قیمت 38,360
قیمت دیروز 38,885
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,829 36,941
بازه هفته 42,134 36,611
بازه سال - -
P/E 38885
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 35,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,266 37,000 41,022 150 1
1 1,844 36,800 41,130 1,443 1
1 5,300 36,609 41,358 86 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65