قیمت پایانی تغییر درصد
7,226 298.00 4.30

داده ها

آخرین معامله 7,274 346.00 4.99
قیمت پایانی 7,226 298.00 4.30
اولین قیمت 7,274
قیمت دیروز 6,928
بازه روز 7,274 7,274
قیمت مجاز 5,318 4,812
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7226
تعداد سهام 88 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,999

معاملات

تعداد معاملات 24
حجم معاملات 68,422
ارزش معاملات 497.702 میلیون
ارزش بازار 635.888 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 68,422 68,422
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 15
حقیقی 7 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
19 47,933 7,274 0 0 0
1 275 7,210 0 0 0
1 2,000 7,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65