قیمت پایانی تغییر درصد
2,581 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,574 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,581 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,581
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,821 2,553
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 792367
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 345.854 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,225 2,574 2,600 800 1
2 30,000 2,570 2,609 700 1
1 3,800 2,566 2,610 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65