قیمت پایانی تغییر درصد
3,217 153.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 3,217 153.00 4.99
قیمت پایانی 3,217 153.00 4.99
اولین قیمت 3,217
قیمت دیروز 3,064
بازه روز 3,217 3,217
قیمت مجاز 3,217 2,911
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 987619
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 30
حجم معاملات 411,300
ارزش معاملات 1.323 میلیارد
ارزش بازار 431.078 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 411,300 411,300
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 21
حقیقی 6 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
68 1.679 میلیون 3,217 0 0 0
1 2,000 3,210 0 0 0
1 25,000 3,111 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65