قیمت پایانی تغییر درصد
3,245 66.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 3,223 44.00 1.38
قیمت پایانی 3,245 66.00 2.08
اولین قیمت 3,187
قیمت دیروز 3,179
بازه روز 3,320 3,187
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 996215
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 575
حجم معاملات 3.465 میلیون
ارزش معاملات 11.244 میلیارد
ارزش بازار 434.83 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.979 میلیون 3.465 میلیون
حقوقی 485,353 0
تعداد خرید فروش
مجموع 193 150
حقیقی 190 150
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.575 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,295 3,223 3,230 7,000 1
1 2,309 3,221 3,238 128,247 5
2 11,559 3,220 3,239 75 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65