قیمت پایانی تغییر درصد
3,516 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,538 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,516 0.00 0.00
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,516
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1079412
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 471.144 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 24,121 3,525 3,540 15,000 1
1 2,832 3,519 3,550 300 1
1 1,000 3,518 3,563 8,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65