قیمت پایانی تغییر درصد
4,536 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,452 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,536 0.00 0.00
اولین قیمت 4,540
قیمت دیروز 4,536
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,873 2,601
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1392552
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 607.824 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,400 4,435 4,500 2,000 1
1 5,000 4,431 4,520 3,000 1
1 1,000 4,428 4,530 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65