قیمت پایانی تغییر درصد
5,362 267.00 4.74

داده ها

آخرین معامله 5,348 281.00 4.99
قیمت پایانی 5,362 267.00 4.74
اولین قیمت 5,629
قیمت دیروز 5,629
بازه روز 5,629 5,348
قیمت مجاز 5,910 5,348
بازه هفته 5,950 5,644
بازه سال - -
P/E 1646134
تعداد سهام 134 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 103
حجم معاملات 451,838
ارزش معاملات 2.423 میلیارد
ارزش بازار 718.508 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 451,838 443,742
حقوقی 0 8,096
تعداد خرید فروش
مجموع 65 18
حقیقی 65 17
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 43.411 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,348 386,160 17
0 0 0 5,370 350 1
0 0 0 5,580 6,617 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65