قیمت پایانی تغییر درصد
8,295 45.00 0.55

داده ها

آخرین معامله 8,470 220.00 2.67
قیمت پایانی 8,295 45.00 0.55
اولین قیمت 8,400
قیمت دیروز 8,250
بازه روز 8,500 8,350
قیمت مجاز 3,408 3,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1941030
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 38,772
ارزش معاملات 327.232 میلیون
ارزش بازار 3.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38,772 38,772
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 16
حقیقی 14 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,578 8,460 8,470 255 1
2 5,918 8,450 8,485 4,853 2
1 2,000 8,440 8,487 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65