قیمت پایانی تغییر درصد
8,323 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,341 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,323 0.00 0.00
اولین قیمت 8,450
قیمت دیروز 8,323
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,807 7,969
بازه هفته 8,498 8,201
بازه سال - -
P/E -1947582
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 8,321 8,341 10 1
2 12,500 8,251 8,387 5,001 2
2 9,718 8,250 8,394 110 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65