قیمت پایانی تغییر درصد
5,410 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,410 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,410 0.00 0.00
اولین قیمت 5,410
قیمت دیروز 5,410
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,408 3,084
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1265940
تعداد سهام 412.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 165,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.232 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 1.175 میلیون 5,410 7,084 21,000 2
1 340 5,220 0 0 0
2 585 5,160 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65