قیمت پایانی تغییر درصد
17,278 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,579 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,278 0.00 0.00
اولین قیمت 17,600
قیمت دیروز 17,278
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,649 7,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4716894
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.727 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 17,361 17,570 5,900 1
1 3,442 17,350 17,577 2,500 1
1 772 17,310 17,596 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65