قیمت پایانی تغییر درصد
26,780 230.00 0.85

داده ها

آخرین معامله 26,099 911.00 3.37
قیمت پایانی 26,780 230.00 0.85
اولین قیمت 27,948
قیمت دیروز 27,010
بازه روز 27,948 26,051
قیمت مجاز 28,360 25,660
بازه هفته 26,034 23,556
بازه سال - -
P/E 7310940
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 1,235
حجم معاملات 1.123 میلیون
ارزش معاملات 30.068 میلیارد
ارزش بازار 7.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.121 میلیون 1.123 میلیون
حقوقی 2,185 0
تعداد خرید فروش
مجموع 504 328
حقیقی 502 328
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 58.514 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 886 26,054 26,290 1,500 1
1 100 26,053 26,500 119 1
1 100 26,051 26,600 35,112 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65