قیمت پایانی تغییر درصد
8,740 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,904 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,740 0.00 0.00
اولین قیمت 8,745
قیمت دیروز 8,740
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,649 7,827
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2386020
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 219,653 8,904 8,990 581 1
1 3,258 8,851 8,991 3,313 3
1 150 8,824 17,000 6,125 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65