قیمت پایانی تغییر درصد
7,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,041 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,027 0.00 0.00
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 7,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,041 6,371
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1918371
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.923 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
49 1.939 میلیون 7,041 7,041 1,160 1
2 1,500 7,000 0 0 0
1 178 6,720 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65