قیمت پایانی تغییر درصد
8,113 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,113 0.00 0.00
اولین قیمت 8,001
قیمت دیروز 8,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,686 7,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2214849
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 8,066 8,165 5,000 1
1 1,854 8,050 8,169 267 1
1 1,000 8,042 8,180 8,111 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65