قیمت پایانی تغییر درصد
17,481 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,481 0.00 0.00
اولین قیمت 16,900
قیمت دیروز 17,481
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,640 16,866
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4772313
تعداد سهام 273.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 109,440

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.783 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 17,400 17,649 1,152 1
2 1,655 17,320 17,999 200 1
1 1,000 17,312 18,000 6,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65