قیمت پایانی تغییر درصد
19,978 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,978 0.00 0.00
اولین قیمت 19,506
قیمت دیروز 19,978
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,018 9,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.397 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 17,693 21,068 4,643 2
0 0 0 21,500 3,000 1
0 0 0 21,799 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65