قیمت پایانی تغییر درصد
32,252 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,252 0.00 0.00
اولین قیمت 33,499
قیمت دیروز 32,252
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,940 31,614
بازه هفته 34,800 31,503
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.87 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 32,010 32,271 1,000 1
1 3,637 31,999 32,310 210 1
1 155 31,822 32,385 1,019 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65