قیمت پایانی تغییر درصد
12,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,283 0.00 0.00
اولین قیمت 12,600
قیمت دیروز 12,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,018 9,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.474 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 12,252 12,480 1,000 1
1 154 12,242 12,499 1,000 1
1 154 12,222 12,599 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65