قیمت پایانی تغییر درصد
9,303 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,474 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,303 0.00 0.00
اولین قیمت 9,603
قیمت دیروز 9,303
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,978 9,028
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 610 9,290 9,475 100 2
1 5,434 9,200 9,490 600 1
2 1,600 9,160 9,568 9,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65