قیمت پایانی تغییر درصد
10,817 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,857 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,817 0.00 0.00
اولین قیمت 10,589
قیمت دیروز 10,817
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,018 9,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 134,177 10,857 10,869 610 1
3 6,450 10,010 11,042 465 1
1 10,000 9,900 11,234 2,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65