قیمت پایانی تغییر درصد
19,611 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,611 0.00 0.00
اولین قیمت 19,051
قیمت دیروز 19,611
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,054 19,050
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 19,898 1,584 1
0 0 0 19,999 1,000 1
0 0 0 20,000 2,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65