قیمت پایانی تغییر درصد
32,054 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,455 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,054 0.00 0.00
اولین قیمت 32,455
قیمت دیروز 32,054
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,455 29,365
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 146,269 32,455 0 0 0
1 10,000 32,454 0 0 0
1 5,000 32,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65