قیمت پایانی تغییر درصد
16,133 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,622 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,133 0.00 0.00
اولین قیمت 16,622
قیمت دیروز 16,133
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,623 15,041
بازه هفته 15,869 15,868
بازه سال - -
P/E 3242733
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 31,851

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 806.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,450 16,223 16,622 9,095 1
2 5,268 15,923 0 0 0
1 7,000 15,841 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65