قیمت پایانی تغییر درصد
21,583 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,632 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,583 0.00 0.00
اولین قیمت 21,493
قیمت دیروز 21,583
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,632 19,572
بازه هفته 21,632 19,017
بازه سال - -
P/E 4338183
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.158 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 51,509 21,632 23,500 13,005 3
2 745 21,631 25,972 1,000 1
1 50 21,628 27,707 6,762 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65