قیمت پایانی تغییر درصد
19,636 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,468 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,636 0.00 0.00
اولین قیمت 19,550
قیمت دیروز 19,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3946836
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 981.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,829 19,215 19,468 14,100 1
3 60,000 2,000 19,900 177 1
0 0 0 19,998 70 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65