قیمت پایانی تغییر درصد
17,409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,409 0.00 0.00
اولین قیمت 17,999
قیمت دیروز 17,409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,279 16,539
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3499209
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 28,303

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 870.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 16,404 18,120 100 1
0 0 0 18,127 1,894 2
0 0 0 18,128 1,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65