قیمت پایانی تغییر درصد
12,071 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,138 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,071 0.00 0.00
اولین قیمت 12,138
قیمت دیروز 12,071
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,711 17,835
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2426271
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 25,971

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 603.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 34,653 12,138 0 0 0
1 2,460 12,081 0 0 0
1 1,000 11,450 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65