قیمت پایانی تغییر درصد
25,280 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,138 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,280 0.00 0.00
اولین قیمت 26,700
قیمت دیروز 25,280
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,784 25,138
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5081280
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 40,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 60 1,000 25,138 30,386 17
0 0 0 25,140 50 1
0 0 0 25,200 5 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65