قیمت پایانی تغییر درصد
9,963 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,375 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,963 0.00 0.00
اولین قیمت 10,375
قیمت دیروز 9,963
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,375 9,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8259327
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.454 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
101 5.752 میلیون 10,375 0 0 0
1 100,000 9,900 0 0 0
1 2,500 9,883 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65