قیمت پایانی تغییر درصد
10,084 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,551 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,084 0.00 0.00
اولین قیمت 10,551
قیمت دیروز 10,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 12,500 12,500
بازه سال - -
P/E 8359636
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.605 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
351 12.932 میلیون 10,551 14,344 4,000 1
2 15,154 10,550 14,440 2,735 1
1 35,000 10,111 14,444 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65