قیمت پایانی تغییر درصد
9,091 66.00 0.72

داده ها

آخرین معامله 9,000 157.00 1.71
قیمت پایانی 9,091 66.00 0.72
اولین قیمت 9,122
قیمت دیروز 9,157
بازه روز 9,130 8,875
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7536439
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 196
حجم معاملات 322,332
ارزش معاملات 2.899 میلیارد
ارزش بازار 11.364 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 260,932 321,252
حقوقی 61,400 1,080
تعداد خرید فروش
مجموع 98 33
حقیقی 96 32
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 548.369 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,320 9,000 9,044 600 2
1 235 8,901 9,045 1,713 1
1 1,000 8,893 9,090 12,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65