قیمت پایانی تغییر درصد
15,011 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,011 0.00 0.00
اولین قیمت 14,858
قیمت دیروز 15,011
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,761 14,261
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12444119
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.022 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 14,800 15,555 518 1
1 107 14,748 15,652 1,500 2
1 500 14,277 16,199 365 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/13)

65