قیمت پایانی تغییر درصد
15,391 347.00 2.31

داده ها

آخرین معامله 15,700 656.00 4.36
قیمت پایانی 15,391 347.00 2.31
اولین قیمت 15,299
قیمت دیروز 15,044
بازه روز 15,796 14,292
قیمت مجاز 15,796 14,292
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12759139
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 634,759

معاملات

تعداد معاملات 738
حجم معاملات 4.231 میلیون
ارزش معاملات 65.121 میلیارد
ارزش بازار 30.782 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 582,890 2.989 میلیون
حقوقی 3.648 میلیون 1.242 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 170 233
حقیقی 166 226
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 37.036 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,833 15,163 15,700 7,734 2
1 19,694 15,162 15,787 5,733 2
1 30,000 15,150 15,796 23,888 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65