قیمت پایانی تغییر درصد
16,251 228.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 16,548 525.00 3.28
قیمت پایانی 16,251 228.00 1.42
اولین قیمت 16,780
قیمت دیروز 16,023
بازه روز 16,780 15,800
قیمت مجاز 16,824 15,222
بازه هفته 16,299 14,715
بازه سال - -
P/E 13472079
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 629,208

معاملات

تعداد معاملات 380
حجم معاملات 1.358 میلیون
ارزش معاملات 22.064 میلیارد
ارزش بازار 32.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.079 میلیون 725,696
حقوقی 278,254 632,016
تعداد خرید فروش
مجموع 153 122
حقیقی 148 118
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 5.749 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 16,450 16,548 1,888 1
3 10,200 16,400 16,570 650 1
1 15,000 16,340 16,599 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65