قیمت پایانی تغییر درصد
9,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,026 0.00 0.00
اولین قیمت 9,077
قیمت دیروز 9,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,512 13,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7482554
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.283 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,864 9,000 41,497 1
1 1,000 8,861 9,065 1,560 1
1 3,000 8,851 9,075 61,023 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65