قیمت پایانی تغییر درصد
2,053 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,071 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,053 0.00 0.00
اولین قیمت 2,060
قیمت دیروز 2,053
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,050 1,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 412653
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.937 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,065 2,084 42,949 1
1 5,000 2,059 2,090 7,000 2
2 50,510 2,053 2,095 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65