قیمت پایانی تغییر درصد
3,034 56.00 1.81

داده ها

آخرین معامله 3,019 71.00 2.30
قیمت پایانی 3,034 56.00 1.81
اولین قیمت 3,090
قیمت دیروز 3,090
بازه روز 3,110 2,936
قیمت مجاز 3,244 2,936
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 609834
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 388
حجم معاملات 2.713 میلیون
ارزش معاملات 8.203 میلیارد
ارزش بازار 25.031 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 767,984 2.413 میلیون
حقوقی 1.945 میلیون 300,350
تعداد خرید فروش
مجموع 109 103
حقیقی 106 101
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.991 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 352 2,940 3,021 6,000 1
1 450 2,939 3,029 500 1
1 2,267 2,938 3,030 5,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65