قیمت پایانی تغییر درصد
4,322 188.00 4.55

داده ها

آخرین معامله 4,280 146.00 3.53
قیمت پایانی 4,322 188.00 4.55
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,134
بازه روز 4,340 4,180
قیمت مجاز 4,340 3,928
بازه هفته 4,051 3,700
بازه سال - -
P/E 868722
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.471 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 995
حجم معاملات 12.876 میلیون
ارزش معاملات 55.655 میلیارد
ارزش بازار 35.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.787 میلیون 5.499 میلیون
حقوقی 1.088 میلیون 7.376 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 237 240
حقیقی 235 234
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 27.176 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,224 4,300 100,000 1
1 6,000 4,223 4,320 50,000 1
1 20,000 4,222 4,325 1,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65