قیمت پایانی تغییر درصد
2,786 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,786 0.00 0.00
اولین قیمت 2,731
قیمت دیروز 2,786
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,050 1,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 559986
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.985 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 24,144 2,800 2,819 80,000 2
1 100,000 2,791 2,828 4,000 1
1 4,000 2,786 2,829 15,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65