قیمت پایانی تغییر درصد
1,922 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,933 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,922 0.00 0.00
اولین قیمت 1,920
قیمت دیروز 1,922
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,016 1,824
بازه هفته 1,998 1,900
بازه سال - -
P/E 386322
تعداد سهام 8.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.3 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.857 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,867 1,922 1,933 100,000 1
2 25,625 1,920 1,934 11 1
1 8,155 1,919 1,940 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65