قیمت پایانی تغییر درصد
2,060 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,110 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,060 0.00 0.00
اولین قیمت 2,130
قیمت دیروز 2,060
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,164 1,958
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 407880
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.871 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 42,050 2,052 2,117 15,000 1
2 7,850 2,051 2,121 5,000 1
1 5,005 2,050 2,130 8,397 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65