قیمت پایانی تغییر درصد
3,123 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,123 0.00 0.00
اولین قیمت 3,160
قیمت دیروز 3,123
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 618354
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.901 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,148 3,169 5,000 1
1 50,000 3,132 3,170 22,800 1
1 2,764 3,130 3,179 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65