قیمت پایانی تغییر درصد
2,296 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,296 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,296 0.00 0.00
اولین قیمت 2,296
قیمت دیروز 2,296
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,622 2,374
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 454608
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,295 2,296 13,929 1
1 1,000 2,250 2,360 3,100 1
2 1,500 2,212 2,368 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65