قیمت پایانی تغییر درصد
3,845 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,845 0.00 0.00
اولین قیمت 3,852
قیمت دیروز 3,845
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,979 3,601
بازه هفته 3,890 3,702
بازه سال - -
P/E 761310
تعداد سهام 2.85 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.14 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.958 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,000 3,835 3,840 3,000 1
1 10,000 3,831 3,860 84,083 2
1 2,185 3,813 3,869 11,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65