قیمت پایانی تغییر درصد
13,273 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,089 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,273 0.00 0.00
اولین قیمت 13,500
قیمت دیروز 13,273
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,465 13,089
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1114932
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.655 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,089 12,340 7
0 0 0 13,470 1,700 1
0 0 0 13,500 1,931 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65