قیمت پایانی تغییر درصد
14,499 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,521 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,499 0.00 0.00
اولین قیمت 14,073
قیمت دیروز 14,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,223 13,775
بازه هفته 12,500 12,050
بازه سال - -
P/E -1217916
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 25,593 14,521 15,679 1,000 1
1 129 14,501 15,846 57 1
2 470 14,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65