قیمت پایانی تغییر درصد
6,652 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,846 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,652 0.00 0.00
اولین قیمت 6,846
قیمت دیروز 6,652
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -558768
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 665.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 110,478 6,846 10,608 155,708 4
1 165 6,596 0 0 0
1 4,000 6,520 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65