قیمت پایانی تغییر درصد
4,152 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,152 0.00 0.00
اولین قیمت 4,021
قیمت دیروز 4,152
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -348768
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 415.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,001 4,126 4,270 200 1
1 2,000 3,920 4,280 460 1
2 2,300 3,912 4,321 6,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65