داده ها

آخرین معامله 4,696 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,942 0.00 0.00
اولین قیمت 4,696
قیمت دیروز 4,942
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,189 4,695
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -415128
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,153

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 494.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,696 42,072 6
0 0 0 4,900 19,044 1
0 0 0 5,000 1,950 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65