قیمت پایانی تغییر درصد
4,617 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,404 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,617 0.00 0.00
اولین قیمت 4,404
قیمت دیروز 4,617
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -387828
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,276

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 461.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,404 159,961 16
0 0 0 4,417 26,356 2
0 0 0 4,428 3,310 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65