قیمت پایانی تغییر درصد
2,537 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,525 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,537 0.00 0.00
اولین قیمت 2,615
قیمت دیروز 2,537
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,037 2,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.197 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,711 2,520 2,527 25,000 1
2 1,405 2,511 2,528 25,000 1
2 2,420 2,510 2,529 39,090 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65