قیمت پایانی تغییر درصد
3,794 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,718 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,794 0.00 0.00
اولین قیمت 3,999
قیمت دیروز 3,794
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,037 2,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,600 3,718 176,058 5
0 0 0 3,769 4,000 1
0 0 0 3,770 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65