قیمت پایانی تغییر درصد
2,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,124 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,118 0.00 0.00
اولین قیمت 2,083
قیمت دیروز 2,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,124 2,042
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 471.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 999.315 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
733 26.621 میلیون 2,124 0 0 0
1 50,000 2,123 0 0 0
1 30,000 2,121 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65