قیمت پایانی تغییر درصد
47,772 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,772 0.00 0.00
اولین قیمت 48,988
قیمت دیروز 47,772
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,333 44,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 123681708
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 114.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,931 47,480 47,489 8,991 1
1 1,280 47,477 47,699 500 1
1 500 47,475 47,700 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65