قیمت پایانی تغییر درصد
56,577 1,649.00 3.00

داده ها

آخرین معامله 56,530 1,602.00 2.92
قیمت پایانی 56,577 1,649.00 3.00
اولین قیمت 55,750
قیمت دیروز 54,928
بازه روز 57,489 55,055
قیمت مجاز 57,674 52,182
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 146477853
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,953
حجم معاملات 1.209 میلیون
ارزش معاملات 68.384 میلیارد
ارزش بازار 135.785 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.031 میلیون 609,266
حقوقی 177,347 599,425
تعداد خرید فروش
مجموع 766 256
حقیقی 758 245
حقوقی 8 11
تغییر حقوقی به حقیقی 23.88 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 56,524 56,530 2,166 2
1 352 56,521 56,597 1,306 1
1 2,300 56,512 56,599 8,283 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65