قیمت پایانی تغییر درصد
61,387 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 61,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 61,387 0.00 0.00
اولین قیمت 59,252
قیمت دیروز 61,387
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 61,473 55,619
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 158930943
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 147.329 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 100,812 61,473 0 0 0
1 1,000 61,472 0 0 0
3 1,039 61,470 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65