قیمت پایانی تغییر درصد
64,925 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 64,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 64,925 0.00 0.00
اولین قیمت 65,480
قیمت دیروز 64,925
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 68,321 61,815
بازه هفته 67,000 64,100
بازه سال - -
P/E 168090825
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 155.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 64,893 64,900 11,867 3
1 500 64,892 64,905 11,850 1
2 51 64,810 64,989 310 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65