قیمت پایانی تغییر درصد
54,151 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 54,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 54,151 0.00 0.00
اولین قیمت 53,300
قیمت دیروز 54,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,333 44,635
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 140196939
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 129.962 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,641 54,189 54,200 15,564 4
2 220 54,182 54,250 500 1
1 20 54,180 54,288 148 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65