قیمت پایانی تغییر درصد
57,774 1,675.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 57,600 1,501.00 2.68
قیمت پایانی 57,774 1,675.00 2.99
اولین قیمت 57,788
قیمت دیروز 56,099
بازه روز 57,799 56,504
قیمت مجاز 58,903 53,295
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 149576886
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 28,261
ارزش معاملات 1.633 میلیارد
ارزش بازار 138.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 35,196 30,982
حقوقی 0 4,214
تعداد خرید فروش
مجموع 37 26
حقیقی 37 25
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 243.46 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 56,504 56,999 30,000 1
1 900 56,503 57,000 2,689 1
4 7,000 56,501 57,500 1,050 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65