قیمت پایانی تغییر درصد
72,116 3,317.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 72,238 3,439.00 5.00
قیمت پایانی 72,116 3,317.00 4.82
اولین قیمت 70,002
قیمت دیروز 68,799
بازه روز 72,238 70,002
قیمت مجاز 72,238 65,360
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 186708324
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,272
حجم معاملات 4.19 میلیون
ارزش معاملات 302.14 میلیارد
ارزش بازار 173.078 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.88 میلیون 1.24 میلیون
حقوقی 2.31 میلیون 2.95 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 858 590
حقیقی 847 577
حقوقی 11 13
تغییر حقوقی به حقیقی 46.127 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
18 56,192 72,238 0 0 0
3 688 72,237 0 0 0
1 20 72,222 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65