قیمت پایانی تغییر درصد
2,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,303 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,290 0.00 0.00
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,602 2,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 105340
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,170 2,348 61,956 1
1 1,000 1,810 2,349 6,100 1
0 0 0 2,379 8,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65