قیمت پایانی تغییر درصد
3,256 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,256 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,256 0.00 0.00
اولین قیمت 3,256
قیمت دیروز 3,256
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,256 2,946
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 149776
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.791 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 203,220 3,256 0 0 0
1 500 3,138 0 0 0
1 1,000 3,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65