قیمت پایانی تغییر درصد
3,250 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,250 0.00 0.00
اولین قیمت 3,209
قیمت دیروز 3,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,545 3,209
بازه هفته 3,706 3,199
بازه سال - -
P/E 149500
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.575 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,276 3,300 38,159 2
3 3,000 3,273 3,330 30 1
3 6,120 3,271 3,338 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65