قیمت پایانی تغییر درصد
2,771 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,771 0.00 0.00
اولین قیمت 2,676
قیمت دیروز 2,771
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,809 2,543
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127466
تعداد سهام 1.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 440,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,100 2,776 2,779 500 1
3 40,617 2,775 2,797 2,000 1
2 19,300 2,756 2,798 155,039 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65