قیمت پایانی تغییر درصد
2,468 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,469 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,468 0.00 0.00
اولین قیمت 2,396
قیمت دیروز 2,468
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,602 2,356
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 113528
تعداد سهام 550 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 220,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 112,958 2,469 2,529 15,000 1
2 15,792 2,450 2,536 200 1
1 10,000 2,431 2,539 6,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65