داده ها

آخرین معامله 4,160 92.00 2.16
قیمت پایانی 4,284 32.00 0.75
اولین قیمت 4,199
قیمت دیروز 4,252
بازه روز 4,449 4,111
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,150 3,860
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 460
حجم معاملات 1.817 میلیون
ارزش معاملات 7.785 میلیارد
ارزش بازار 342.72 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.81 میلیون 1.817 میلیون
حقوقی 6,977 0
تعداد خرید فروش
مجموع 152 134
حقیقی 151 134
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 29.889 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65