داده ها

آخرین معامله 8,956 260.00 2.99
قیمت پایانی 8,929 233.00 2.68
اولین قیمت 8,436
قیمت دیروز 8,696
بازه روز 8,956 8,436
قیمت مجاز 9,232 8,696
بازه هفته 8,945 8,188
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 61 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 3.412 میلیون
ارزش معاملات 30.464 میلیارد
ارزش بازار 544.669 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.442 میلیون 3.442 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 92 85
حقیقی 92 85
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 315 8,200 8,696 62,100 22
0 0 0 8,700 900 1
0 0 0 8,801 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65