داده ها

آخرین معامله 6,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,525 0.00 0.00
اولین قیمت 6,450
قیمت دیروز 6,525
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,400 6,802
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 22 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 143.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65