داده ها

آخرین معامله 21,178 1,925.00 10.00
قیمت پایانی 21,045 1,792.00 9.31
اولین قیمت 21,118
قیمت دیروز 19,253
بازه روز 21,178 20,030
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 22 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,050
حجم معاملات 1.541 میلیون
ارزش معاملات 32.423 میلیارد
ارزش بازار 462.99 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.541 میلیون 1.541 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 378 249
حقیقی 378 249
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65