قیمت پایانی تغییر درصد
1,690 56.00 3.43

داده ها

آخرین معامله 1,649 15.00 0.92
قیمت پایانی 1,690 56.00 3.43
اولین قیمت 1,699
قیمت دیروز 1,634
بازه روز 1,715 1,625
قیمت مجاز 1,715 1,553
بازه هفته 1,586 1,460
بازه سال - -
P/E -434330
تعداد سهام 1.262 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 504,873

معاملات

تعداد معاملات 1,840
حجم معاملات 30.422 میلیون
ارزش معاملات 51.423 میلیارد
ارزش بازار 2.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26.586 میلیون 26.386 میلیون
حقوقی 3.836 میلیون 4.036 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 565 546
حقیقی 561 544
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 338 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,016 1,648 1,669 50,577 1
1 1,000 1,645 1,670 62,724 1
1 36,761 1,642 1,672 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65