قیمت پایانی تغییر درصد
1,566 74.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 1,566 74.00 4.96
قیمت پایانی 1,566 74.00 4.96
اولین قیمت 1,566
قیمت دیروز 1,492
بازه روز 1,566 1,566
قیمت مجاز 1,566 1,418
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -402462
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 351,865

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 1.122 میلیون
ارزش معاملات 1.757 میلیارد
ارزش بازار 626.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.122 میلیون 1.122 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 70
حقیقی 18 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
391 13.667 میلیون 1,566 1,716 10,030 2
2 40,000 1,560 1,900 24,681 1
6 300,000 1,556 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65