داده ها

آخرین معامله 1,312 31.00 2.31
قیمت پایانی 1,348 5.00 0.37
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,343
بازه روز 1,365 1,300
قیمت مجاز 1,410 1,276
بازه هفته 1,273 1,273
بازه سال - -
P/E -346436
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 170
حجم معاملات 1.539 میلیون
ارزش معاملات 2.075 میلیارد
ارزش بازار 539.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.51 میلیون 1.51 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 54
حقیقی 48 54
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 31,330 1,312 1,330 3,879 1
1 1,150 1,311 1,331 2,363 1
1 2,000 1,310 1,332 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65