قیمت پایانی تغییر درصد
1,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,729 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,730 0.00 0.00
اولین قیمت 1,776
قیمت دیروز 1,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,876 1,698
بازه هفته 1,720 1,604
بازه سال - -
P/E 813100
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,716 1,775 206 1
2 11,314 1,715 1,777 1,002 1
1 1,000 1,710 1,779 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65