قیمت پایانی تغییر درصد
6,661 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,638 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,661 0.00 0.00
اولین قیمت 6,638
قیمت دیروز 6,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3130670
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.997 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 267 6,335 6,638 1.153 میلیون 66
0 0 0 6,700 5,000 1
0 0 0 6,744 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65