قیمت پایانی تغییر درصد
2,628 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,632 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,628 0.00 0.00
اولین قیمت 2,600
قیمت دیروز 2,628
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,054 1,860
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1235160
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.577 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 623,522 2,632 0 0 0
1 1,000 2,573 0 0 0
1 10,000 2,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65