قیمت پایانی تغییر درصد
14,218 717.00 4.80

داده ها

آخرین معامله 14,189 746.00 4.99
قیمت پایانی 14,218 717.00 4.80
اولین قیمت 14,970
قیمت دیروز 14,935
بازه روز 14,979 14,189
قیمت مجاز 15,681 14,189
بازه هفته 15,896 15,240
بازه سال - -
P/E 6682460
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,383
حجم معاملات 4.471 میلیون
ارزش معاملات 63.57 میلیارد
ارزش بازار 8.531 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.2 میلیون 1.447 میلیون
حقوقی 271,000 3.024 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 770 100
حقیقی 766 97
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 39.148 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,189 554,898 31
0 0 0 14,295 5 1
0 0 0 14,296 5 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65