داده ها

آخرین معامله 8,753 416.00 4.99
قیمت پایانی 8,371 34.00 0.41
اولین قیمت 8,753
قیمت دیروز 8,337
بازه روز 8,753 8,753
قیمت مجاز 8,753 7,921
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25506437
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 24,691
ارزش معاملات 216.12 میلیون
ارزش بازار 6.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,691 24,691
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 8
حقیقی 2 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 423,435 8,753 13,400 30 1
1 1,000 8,500 13,450 5,320 1
1 3,550 8,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65