قیمت پایانی تغییر درصد
13,282 267.00 1.97

داده ها

آخرین معامله 13,500 49.00 0.36
قیمت پایانی 13,282 267.00 1.97
اولین قیمت 12,872
قیمت دیروز 13,549
بازه روز 13,800 12,872
قیمت مجاز 14,226 12,872
بازه هفته 14,349 12,603
بازه سال - -
P/E 40470254
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 378
حجم معاملات 1.037 میلیون
ارزش معاملات 13.779 میلیارد
ارزش بازار 9.962 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 999,408 965,893
حقوقی 37,989 71,504
تعداد خرید فروش
مجموع 201 106
حقیقی 200 104
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 445.146 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,131 13,290 13,450 8,000 1
1 3,617 13,282 13,499 2,000 1
1 3,500 13,261 13,500 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65