قیمت پایانی تغییر درصد
6,368 42.00 0.66

داده ها

آخرین معامله 6,385 59.00 0.93
قیمت پایانی 6,368 42.00 0.66
اولین قیمت 6,398
قیمت دیروز 6,326
بازه روز 6,398 6,112
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19403296
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 163
حجم معاملات 436,086
ارزش معاملات 2.777 میلیارد
ارزش بازار 4.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 436,086 436,086
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 60
حقیقی 57 60
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 6,385 6,385 14,782 1
1 1,060 6,365 6,386 5,000 1
1 3,890 6,360 6,390 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65