قیمت پایانی تغییر درصد
14,774 368.00 2.43

داده ها

آخرین معامله 14,427 715.00 4.72
قیمت پایانی 14,774 368.00 2.43
اولین قیمت 15,198
قیمت دیروز 15,142
بازه روز 15,200 14,410
قیمت مجاز 15,899 14,385
بازه هفته 15,637 14,212
بازه سال - -
P/E 45016378
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 526
حجم معاملات 1.097 میلیون
ارزش معاملات 16.215 میلیارد
ارزش بازار 11.081 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.097 میلیون 708,102
حقوقی 0 389,390
تعداد خرید فروش
مجموع 243 155
حقیقی 243 151
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 5.753 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 925 14,410 14,427 9,520 1
2 570 14,400 14,428 15,200 1
1 100 14,399 14,440 7,665 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65