قیمت پایانی تغییر درصد
9,676 353.00 3.79

داده ها

آخرین معامله 9,789 466.00 5.00
قیمت پایانی 9,676 353.00 3.79
اولین قیمت 9,579
قیمت دیروز 9,323
بازه روز 9,789 9,363
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29482772
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 673
حجم معاملات 1.737 میلیون
ارزش معاملات 16.804 میلیارد
ارزش بازار 7.257 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.737 میلیون 1.439 میلیون
حقوقی 0 298,180
تعداد خرید فروش
مجموع 232 197
حقیقی 232 195
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.885 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 273 9,781 10,330 20 1
1 500 9,732 0 0 0
1 380 9,731 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65