قیمت پایانی تغییر درصد
6,043 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,043 0.00 0.00
اولین قیمت 6,237
قیمت دیروز 6,043
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,822 6,174
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18413021
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 406 6,011 6,050 1,000 1
4 5,994 6,000 6,060 200 1
1 9,908 5,995 6,159 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65