قیمت پایانی تغییر درصد
2,037 9.00 0.44

داده ها

آخرین معامله 2,054 26.00 1.28
قیمت پایانی 2,037 9.00 0.44
اولین قیمت 2,050
قیمت دیروز 2,028
بازه روز 2,069 2,010
قیمت مجاز 2,274 2,142
بازه هفته 2,329 2,081
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 218
حجم معاملات 1.156 میلیون
ارزش معاملات 2.354 میلیارد
ارزش بازار 7.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 955,585 1.156 میلیون
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 75 68
حقیقی 74 68
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 407.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,142 270,999 16
0 0 0 2,146 9,150 1
0 0 0 2,147 6,771 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65