قیمت پایانی تغییر درصد
1,708 19.00 1.10

داده ها

آخرین معامله 1,687 40.00 2.32
قیمت پایانی 1,708 19.00 1.10
اولین قیمت 1,738
قیمت دیروز 1,727
بازه روز 1,747 1,680
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 276
حجم معاملات 2.399 میلیون
ارزش معاملات 4.099 میلیارد
ارزش بازار 5.978 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.4 میلیون 2.4 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 73
حقیقی 102 73
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65