قیمت پایانی تغییر درصد
1,819 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,766 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,819 0.00 0.00
اولین قیمت 1,841
قیمت دیروز 1,819
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 101864
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,765 1,820 10,000 1
1 10,000 1,764 1,828 20,000 2
1 9,800 1,758 1,835 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65