قیمت پایانی تغییر درصد
4,858 179.00 3.55

داده ها

آخرین معامله 4,900 137.00 2.72
قیمت پایانی 4,858 179.00 3.55
اولین قیمت 4,786
قیمت دیروز 5,037
بازه روز 5,190 4,786
قیمت مجاز 5,288 4,786
بازه هفته 5,635 5,111
بازه سال - -
P/E 272048
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 211
حجم معاملات 1.95 میلیون
ارزش معاملات 9.474 میلیارد
ارزش بازار 3.935 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.3 میلیون 1.95 میلیون
حقوقی 650,229 0
تعداد خرید فروش
مجموع 76 67
حقیقی 74 67
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.159 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 222 4,900 4,990 28,500 2
1 10,000 4,873 4,994 20,000 2
1 10,000 4,867 5,000 15,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65