قیمت پایانی تغییر درصد
2,958 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,020 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,958 0.00 0.00
اولین قیمت 2,949
قیمت دیروز 2,958
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,259 2,949
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165648
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.396 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,996 2,970 3,020 452 1
1 5,000 2,960 3,030 10,000 1
1 3,000 2,957 3,039 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65