قیمت پایانی تغییر درصد
1,516 11.00 0.73

داده ها

آخرین معامله 1,510 5.00 0.33
قیمت پایانی 1,516 11.00 0.73
اولین قیمت 1,576
قیمت دیروز 1,505
بازه روز 1,576 1,507
قیمت مجاز 1,580 1,430
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 84896
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 330,907

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 660,567
ارزش معاملات 1.001 میلیارد
ارزش بازار 1.228 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 660,567 660,567
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 16
حقیقی 9 16
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,507 1,558 3,300 1
1 1,000 1,506 1,559 16,578 1
1 1,200 1,503 1,564 867 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65