قیمت پایانی تغییر درصد
1,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,605 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,603 0.00 0.00
اولین قیمت 1,576
قیمت دیروز 1,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 89768
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 223,562 1,605 2,443 530 2
1 600 1,602 0 0 0
1 10,000 1,595 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65