قیمت پایانی تغییر درصد
2,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,155 0.00 0.00
اولین قیمت 2,015
قیمت دیروز 2,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,730 1,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120680
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,127 2,170 2,170 8,000 1
1 10,000 2,156 2,180 3,206 1
2 11,702 2,151 2,189 270,000 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65