قیمت پایانی تغییر درصد
1,948 81.00 4.34

داده ها

آخرین معامله 1,880 13.00 0.70
قیمت پایانی 1,948 81.00 4.34
اولین قیمت 1,960
قیمت دیروز 1,867
بازه روز 1,960 1,880
قیمت مجاز 1,960 1,774
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 109088
تعداد سهام 810 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 324,000

معاملات

تعداد معاملات 152
حجم معاملات 1.124 میلیون
ارزش معاملات 2.188 میلیارد
ارزش بازار 1.578 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.124 میلیون 1.119 میلیون
حقوقی 0 5,000
تعداد خرید فروش
مجموع 61 48
حقیقی 61 47
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 9.74 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,800 1,959 3,790 2
0 0 0 1,960 19,500 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65