قیمت پایانی تغییر درصد
6,199 324.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 6,197 326.00 5.00
قیمت پایانی 6,199 324.00 4.97
اولین قیمت 6,218
قیمت دیروز 6,523
بازه روز 6,500 6,197
قیمت مجاز 5,352 4,844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -235562
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 132
حجم معاملات 575,198
ارزش معاملات 3.565 میلیارد
ارزش بازار 4.649 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 215,198 575,198
حقوقی 360,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 46 30
حقیقی 45 30
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.232 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 6,197 424,547 39
0 0 0 6,198 5,777 1
0 0 0 6,200 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65