قیمت پایانی تغییر درصد
4,855 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,855 0.00 0.00
اولین قیمت 5,001
قیمت دیروز 4,855
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,352 4,844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -184490
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.641 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,755 4,770 3,569 1
1 30,000 4,754 4,785 6,759 1
1 3,674 4,753 4,790 114,755 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65