قیمت پایانی تغییر درصد
6,851 159.00 2.38

داده ها

آخرین معامله 6,750 58.00 0.87
قیمت پایانی 6,851 159.00 2.38
اولین قیمت 6,890
قیمت دیروز 6,692
بازه روز 6,917 6,700
قیمت مجاز 7,026 6,358
بازه هفته 6,183 5,830
بازه سال - -
P/E -260338
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 618
حجم معاملات 1.829 میلیون
ارزش معاملات 12.533 میلیارد
ارزش بازار 5.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.896 میلیون 1.921 میلیون
حقوقی 30,923 5,963
تعداد خرید فروش
مجموع 289 220
حقیقی 288 219
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 171.001 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,037 6,750 6,809 20,000 1
2 11,700 6,748 6,813 13,473 4
2 6,000 6,747 6,814 29,442 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65