قیمت پایانی تغییر درصد
3,654 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,666 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,654 0.00 0.00
اولین قیمت 3,678
قیمت دیروز 3,654
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,352 4,844
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -138852
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.741 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 14,164 3,665 3,669 5,000 1
1 2,450 3,660 3,670 4,680 1
2 30,000 3,650 3,689 28,068 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65