قیمت پایانی تغییر درصد
4,982 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,982 0.00 0.00
اولین قیمت 4,825
قیمت دیروز 4,982
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,054 4,574
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2316630
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.139 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,013 5,050 48,993 1
1 1,680 5,012 5,053 49,000 1
1 10,000 5,011 5,054 2,600 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65