قیمت پایانی تغییر درصد
4,246 24.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 4,189 33.00 0.78
قیمت پایانی 4,246 24.00 0.57
اولین قیمت 4,285
قیمت دیروز 4,222
بازه روز 4,350 4,182
قیمت مجاز 4,845 4,385
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1974390
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 473
حجم معاملات 1.821 میلیون
ارزش معاملات 7.731 میلیارد
ارزش بازار 2.675 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.821 میلیون 1.821 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 152 138
حقیقی 152 138
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,750 4,191 4,247 15,116 1
2 741 4,186 4,248 10,000 1
1 4,000 4,185 4,260 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65