قیمت پایانی تغییر درصد
5,084 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,097 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,084 0.00 0.00
اولین قیمت 5,063
قیمت دیروز 5,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,097 4,613
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2364060
تعداد سهام 630 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,041 5,097 1.461 میلیون 30
1 2,000 5,030 5,100 20,000 1
1 396 5,026 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65