قیمت پایانی تغییر درصد
12,247 29.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 12,150 126.00 1.03
قیمت پایانی 12,247 29.00 0.24
اولین قیمت 12,222
قیمت دیروز 12,276
بازه روز 12,399 12,100
قیمت مجاز 12,889 11,663
بازه هفته 12,700 11,811
بازه سال - -
P/E 10165010
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 432,000

معاملات

تعداد معاملات 565
حجم معاملات 1.695 میلیون
ارزش معاملات 20.756 میلیارد
ارزش بازار 13.227 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.672 میلیون 1.598 میلیون
حقوقی 22,700 96,851
تعداد خرید فروش
مجموع 204 139
حقیقی 203 138
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 908.127 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,623 12,147 12,150 50,011 2
1 544 12,140 12,250 8,700 1
1 300 12,139 12,270 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65