قیمت پایانی تغییر درصد
13,487 361.00 2.61

داده ها

آخرین معامله 13,250 598.00 4.32
قیمت پایانی 13,487 361.00 2.61
اولین قیمت 13,600
قیمت دیروز 13,848
بازه روز 14,190 13,156
قیمت مجاز 14,540 13,156
بازه هفته 14,600 13,720
بازه سال - -
P/E 11194210
تعداد سهام 1.08 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 432,000

معاملات

تعداد معاملات 1,912
حجم معاملات 4.429 میلیون
ارزش معاملات 59.73 میلیارد
ارزش بازار 14.566 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.143 میلیون 4.177 میلیون
حقوقی 285,608 252,000
تعداد خرید فروش
مجموع 656 394
حقیقی 653 391
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 453.271 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,298 13,298 7,745 1
3 7,548 13,250 13,320 1,000 1
1 30,000 13,249 13,340 61,344 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65