قیمت پایانی تغییر درصد
8,392 20.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 8,417 5.00 0.06
قیمت پایانی 8,392 20.00 0.24
اولین قیمت 8,600
قیمت دیروز 8,412
بازه روز 8,600 8,011
قیمت مجاز 8,832 7,992
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6965360
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 319,611
ارزش معاملات 2.682 میلیارد
ارزش بازار 4.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 217,321 248,536
حقوقی 102,291 71,076
تعداد خرید فروش
مجموع 41 62
حقیقی 39 61
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 261.956 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,056 8,416 8,417 11,500 1
1 1,000 8,305 8,422 3,000 1
2 2,000 8,304 8,423 5,937 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65