قیمت پایانی تغییر درصد
7,431 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,431 0.00 0.00
اولین قیمت 7,507
قیمت دیروز 7,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,507 6,793
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6167730
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.013 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46,667 7,430 7,450 972 1
1 180 7,312 7,453 15,874 1
1 500 7,310 7,497 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65