قیمت پایانی تغییر درصد
9,359 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,269 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,359 0.00 0.00
اولین قیمت 9,754
قیمت دیروز 9,359
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,301 8,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7767970
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.054 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,100 9,263 9,263 846 1
1 1,000 9,261 9,350 1,103 1
1 8,940 9,256 9,400 3,312 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65