قیمت پایانی تغییر درصد
16,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,561 0.00 0.00
اولین قیمت 16,195
قیمت دیروز 16,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,983 15,367
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24261865
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.624 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 588 16,900 16,983 13,051 1
1 500 16,620 0 0 0
1 1,000 16,610 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65