قیمت پایانی تغییر درصد
13,606 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,606 0.00 0.00
اولین قیمت 13,504
قیمت دیروز 13,606
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,456 14,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 19932790
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.442 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,090 13,201 13,280 1,418 1
1 1,000 13,200 13,400 15,000 1
2 2,500 13,160 13,600 109 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65