قیمت پایانی تغییر درصد
19,231 781.00 4.23

داده ها

آخرین معامله 19,372 922.00 5.00
قیمت پایانی 19,231 781.00 4.23
اولین قیمت 18,705
قیمت دیروز 18,450
بازه روز 19,372 18,501
قیمت مجاز 19,372 17,528
بازه هفته 19,600 16,100
بازه سال - -
P/E 28173415
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 1,137
حجم معاملات 2.873 میلیون
ارزش معاملات 55.256 میلیارد
ارزش بازار 15.385 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.851 میلیون 1.243 میلیون
حقوقی 22,000 1.63 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 583 225
حقیقی 580 223
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 30.923 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 5,742 19,372 19,500 6,000 1
1 3,000 19,370 20,500 1,000 1
1 1,500 19,350 20,597 86 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65