قیمت پایانی تغییر درصد
15,249 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,399 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,249 0.00 0.00
اولین قیمت 15,500
قیمت دیروز 15,249
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,998 14,476
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22339785
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 15,057 15,400 1,670 1
1 540 15,052 15,500 1,000 1
2 1,161 15,050 15,597 659 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65