قیمت پایانی تغییر درصد
11,856 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,324 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,856 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 11,856
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,456 14,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17369040
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 900 11,323 11,390 1,000 1
2 8,000 11,310 11,499 975 1
1 4,000 11,309 11,520 1,420 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65