قیمت پایانی تغییر درصد
14,534 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,534 0.00 0.00
اولین قیمت 15,000
قیمت دیروز 14,534
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,726 14,230
بازه هفته 16,800 14,477
بازه سال - -
P/E 21292310
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 70 14,490 14,766 70 1
1 1,000 14,485 14,767 381 1
1 1,000 14,480 14,770 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65