قیمت پایانی تغییر درصد
17,327 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,327 0.00 0.00
اولین قیمت 16,950
قیمت دیروز 17,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,456 14,890
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 25384055
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.931 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 16,619 17,100 10,000 1
1 200 16,616 17,463 5,000 1
1 200 16,608 17,700 1,363 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65