قیمت پایانی تغییر درصد
1,215 33.00 2.79

داده ها

آخرین معامله 1,241 59.00 4.99
قیمت پایانی 1,215 33.00 2.79
اولین قیمت 1,185
قیمت دیروز 1,182
بازه روز 1,241 1,150
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 75330
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 2.69 میلیون
ارزش معاملات 3.27 میلیارد
ارزش بازار 972 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.69 میلیون 2.59 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 47 90
حقیقی 47 89
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 121.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 56,920 1,241 1,255 34,000 2
1 41,088 1,211 1,258 15,000 1
1 12,651 1,210 1,259 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65