قیمت پایانی تغییر درصد
1,165 3.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 1,169 7.00 0.60
قیمت پایانی 1,165 3.00 0.26
اولین قیمت 1,180
قیمت دیروز 1,162
بازه روز 1,180 1,156
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 72230
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 179
حجم معاملات 1.217 میلیون
ارزش معاملات 1.418 میلیارد
ارزش بازار 932 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.217 میلیون 1.017 میلیون
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 88 32
حقیقی 88 31
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 233 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,161 1,169 5,000 1
2 2,000 1,159 1,170 8,940 2
3 10,673 1,157 1,179 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65