قیمت پایانی تغییر درصد
1,784 49.00 2.82

داده ها

آخرین معامله 1,775 40.00 2.31
قیمت پایانی 1,784 49.00 2.82
اولین قیمت 1,821
قیمت دیروز 1,735
بازه روز 1,821 1,721
قیمت مجاز 1,821 1,649
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110608
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 870
حجم معاملات 7.231 میلیون
ارزش معاملات 12.901 میلیارد
ارزش بازار 1.427 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.231 میلیون 7.228 میلیون
حقوقی 0 3,130
تعداد خرید فروش
مجموع 349 215
حقیقی 349 214
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.584 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,770 1,775 5,000 1
1 2,478 1,763 1,784 62,500 5
1 10,000 1,760 1,787 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65