قیمت پایانی تغییر درصد
3,467 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,510 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,467 0.00 0.00
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,510 3,176
بازه هفته 3,510 3,111
بازه سال - -
P/E 214954
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.774 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 3,465 3,551 990 1
1 2,000 3,431 3,597 1,995 2
1 11,002 3,430 4,150 245 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65