قیمت پایانی تغییر درصد
1,197 21.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 1,186 32.00 2.63
قیمت پایانی 1,197 21.00 1.72
اولین قیمت 1,203
قیمت دیروز 1,218
بازه روز 1,238 1,171
قیمت مجاز 1,278 1,158
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 74214
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 402,576

معاملات

تعداد معاملات 231
حجم معاملات 1.591 میلیون
ارزش معاملات 1.905 میلیارد
ارزش بازار 957.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.571 میلیون 1.621 میلیون
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 61 107
حقیقی 60 107
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 59.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 19,087 1,181 1,186 6,000 1
5 46,825 1,180 1,194 8,470 2
3 46,000 1,175 1,195 87,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65