قیمت پایانی تغییر درصد
1,694 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,712 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,694 0.00 0.00
اولین قیمت 1,619
قیمت دیروز 1,694
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,306 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 105028
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 437,445

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,667 1,712 2,000 1
1 2,000 1,659 1,713 10,471 3
1 8,000 1,658 1,801 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65