قیمت پایانی تغییر درصد
5,175 81.00 1.59

داده ها

آخرین معامله 5,348 254.00 4.99
قیمت پایانی 5,175 81.00 1.59
اولین قیمت 5,348
قیمت دیروز 5,094
بازه روز 5,348 5,348
قیمت مجاز 5,348 4,840
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -4667850
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,860

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 31,746
ارزش معاملات 169.778 میلیون
ارزش بازار 388.125 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31,746 31,746
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 9
حقیقی 1 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 622,785 5,348 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65