قیمت پایانی تغییر درصد
2,134 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,134 0.00 0.00
اولین قیمت 2,180
قیمت دیروز 2,134
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,240 2,028
بازه هفته 2,180 2,060
بازه سال - -
P/E 239008
تعداد سهام 5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.67 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,100 2,157 1,000 1
1 15,000 2,080 2,180 2,000 1
1 28,121 2,060 2,192 1,980 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65