قیمت پایانی تغییر درصد
1,330 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,363 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,330 0.00 0.00
اولین قیمت 1,363
قیمت دیروز 1,330
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,363 1,235
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 148960
تعداد سهام 5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,242 1,363 1,540 30,000 1
1 1,000 1,360 1,549 35,000 1
1 2,000 1,353 1,550 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65