اطلاعیه صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ (به پیوست)
مدارک و مستندات عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام در شرف تاسیس) شامل بیانیه ثبت و اساسنامه (به پیوست)
به کلیه موسسات حسابرسی معتمد و کلیه اشخاص مشمول ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد؛ موضوع: "ابلاغ اصلاحیه جدول ماده ۵ دستورالعمل طبقه بندی موسسات‌ حسابرسی"؛ ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۸/ب/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (به پیوست)
مدارک و مستندات عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام در شرف تاسیس) شامل بیانیه ثبت و طرح اساسنامه (به پیوست)
ابلاغ هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی مالی ناشر و اصلاحات هنجارها و اصول رفتاری مدیران (به پیوست)
گزارش و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه گذاری خراسان جنوبی ۹۹۰۵۱۵ (به پیوست)
قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00
قیمت پایانی 0 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 0
سهام شناور -
حجم مبنا 0

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار -
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()

65