داده ها

آخرین معامله 12,076 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,076 0.00 0.00
اولین قیمت 12,076
قیمت دیروز 12,076
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,594 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 249.942 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,588 11,840 12,076 24,588 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/15)

65