داده ها

آخرین معامله 12,271 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,271 0.00 0.00
اولین قیمت 12,271
قیمت دیروز 12,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,542 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20.697 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 253.978 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 89 12,281 12,517 25,000 1
1 20,187 12,271 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65