قیمت پایانی تغییر درصد
1,356 1.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 1,380 25.00 1.85
قیمت پایانی 1,356 1.00 0.07
اولین قیمت 1,355
قیمت دیروز 1,355
بازه روز 1,380 1,355
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1853652
تعداد سهام 93.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 28
حجم معاملات 463,266
ارزش معاملات 628.297 میلیون
ارزش بازار 127.328 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 463,266 463,266
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 10
حقیقی 6 10
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65