داده ها

آخرین معامله 2,128 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,113 0.00 0.00
اولین قیمت 2,107
قیمت دیروز 2,113
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,172 2,130
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -2888471
تعداد سهام 93.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 198.411 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,130 550,094 32
0 0 0 2,140 450 1
0 0 0 2,194 27,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65