قیمت پایانی تغییر درصد
13,446 394.00 2.85

داده ها

آخرین معامله 13,499 341.00 2.46
قیمت پایانی 13,446 394.00 2.85
اولین قیمت 14,450
قیمت دیروز 13,840
بازه روز 14,450 13,148
قیمت مجاز 6,445 5,833
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5566644
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,500

معاملات

تعداد معاملات 94
حجم معاملات 98,996
ارزش معاملات 1.331 میلیارد
ارزش بازار 2.689 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 98,996 98,996
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 52 36
حقیقی 52 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 225 13,202 13,499 10,181 1
1 700 13,201 13,599 1,660 1
1 760 13,149 13,633 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65