قیمت پایانی تغییر درصد
12,680 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,680 0.00 0.00
اولین قیمت 12,164
قیمت دیروز 12,680
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,800 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5249520
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 13,499 228 1
0 0 0 13,788 400 1
0 0 0 13,999 373 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65