قیمت پایانی تغییر درصد
32,481 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,687 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,481 0.00 0.00
اولین قیمت 30,001
قیمت دیروز 32,481
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,687 29,575
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13447134
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.496 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 32,687 32,687 10,871 1
1 47 32,252 0 0 0
1 129 32,250 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65