داده ها

آخرین معامله 6,200 290.00 4.47
قیمت پایانی 6,416 74.00 1.14
اولین قیمت 6,173
قیمت دیروز 6,490
بازه روز 6,400 6,172
قیمت مجاز 6,814 6,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2656224
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,539

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 24,428
ارزش معاملات 152.514 میلیون
ارزش بازار 1.283 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,428 24,428
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 15
حقیقی 16 15
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,181 6,344 295 1
1 300 6,173 6,440 1,216 2
1 15,400 6,172 6,450 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65