قیمت پایانی تغییر درصد
5,854 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,952 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,854 0.00 0.00
اولین قیمت 5,919
قیمت دیروز 5,854
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,445 5,833
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2423556
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 81,500

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 550 5,805 5,954 2,727 1
1 500 5,800 5,985 7,114 2
1 4,308 5,700 5,990 10,226 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65