قیمت پایانی تغییر درصد
78,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 78,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 78,000 0.00 0.00
اولین قیمت 78,000
قیمت دیروز 78,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 99,999 1
بازه هفته 78,900 78,900
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 78,000 3,000 1
0 0 0 78,100 3,000 1
0 0 0 78,200 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65