داده ها

آخرین معامله 35,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,000 0.00 0.00
اولین قیمت 35,000
قیمت دیروز 35,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 99,999 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.1 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 35,000 11,000 4
0 0 0 40,000 21,000 7
0 0 0 45,000 19,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/2)

65