قیمت پایانی تغییر درصد
8,172 430.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 8,172 430.00 5.00
قیمت پایانی 8,172 430.00 5.00
اولین قیمت 8,172
قیمت دیروز 8,602
بازه روز 8,172 8,172
قیمت مجاز 9,032 8,172
بازه هفته 8,900 8,001
بازه سال - -
P/E 1593540
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 65
حجم معاملات 177,818
ارزش معاملات 1.453 میلیارد
ارزش بازار 2.86 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 177,818 177,818
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 19
حقیقی 42 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,080 8,172 550,358 40
1 3,000 7,400 8,175 4,040 1
0 0 0 8,300 3,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65