قیمت پایانی تغییر درصد
3,249 166.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 3,245 170.00 4.98
قیمت پایانی 3,249 166.00 4.86
اولین قیمت 3,301
قیمت دیروز 3,415
بازه روز 3,310 3,245
قیمت مجاز 3,585 3,245
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 633555
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 164,150

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 247,180
ارزش معاملات 803.157 میلیون
ارزش بازار 1.137 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 247,180 247,180
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 12
حقیقی 26 12
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,894 3,245 1.029 میلیون 56
1 4,000 2,700 3,247 1,709 1
1 500 2,562 3,290 4,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65