قیمت پایانی تغییر درصد
7,555 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,555 0.00 0.00
اولین قیمت 7,899
قیمت دیروز 7,555
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,331 7,539
بازه هفته 7,899 7,539
بازه سال - -
P/E 1473225
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,316 7,560 7,655 663 1
1 500 7,552 7,669 1,220 1
1 1,000 7,543 7,700 600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65