قیمت پایانی تغییر درصد
5,725 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,733 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,725 0.00 0.00
اولین قیمت 5,999
قیمت دیروز 5,725
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,178 5,590
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1116375
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.004 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,720 5,800 13,184 3
1 200 5,713 5,885 8,500 1
1 200 5,711 5,887 2,879 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65