قیمت پایانی تغییر درصد
5,409 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,456 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,409 0.00 0.00
اولین قیمت 5,295
قیمت دیروز 5,409
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1054755
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.893 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 80,938 5,456 8,570 18,459 1
1 10,000 5,445 8,574 292,000 7
1 924 5,440 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65