قیمت پایانی تغییر درصد
3,306 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,354 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,306 0.00 0.00
اولین قیمت 3,261
قیمت دیروز 3,306
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 644670
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 3,354 3,354 364 1
1 15,725 3,271 3,356 100 1
1 2,000 3,270 3,358 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65