قیمت پایانی تغییر درصد
4,448 39.00 0.88

داده ها

آخرین معامله 4,200 209.00 4.74
قیمت پایانی 4,448 39.00 0.88
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,409
بازه روز 4,590 4,200
قیمت مجاز 3,251 2,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 867360
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 167,954

معاملات

تعداد معاملات 237
حجم معاملات 1.586 میلیون
ارزش معاملات 7.056 میلیارد
ارزش بازار 1.557 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.257 میلیون 1.586 میلیون
حقوقی 329,356 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 44
حقیقی 78 44
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.465 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,000 4,190 4,478 1,167 1
1 100 3,900 4,479 6,879 1
1 342 3,048 4,527 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65