قیمت پایانی تغییر درصد
5,353 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,353 0.00 0.00
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,353
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,495 4,973
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2382085
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.071 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,366 5,411 3,000 1
1 1,492 5,323 5,424 2,000 1
1 6,000 5,321 5,425 39,185 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65