قیمت پایانی تغییر درصد
18,671 859.00 4.82

داده ها

آخرین معامله 18,702 890.00 5.00
قیمت پایانی 18,671 859.00 4.82
اولین قیمت 18,702
قیمت دیروز 17,812
بازه روز 18,702 17,813
قیمت مجاز 18,702 16,922
بازه هفته 16,257 15,270
بازه سال - -
P/E 8308595
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 479
حجم معاملات 1.678 میلیون
ارزش معاملات 31.33 میلیارد
ارزش بازار 3.734 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.678 میلیون 1.578 میلیون
حقوقی 0 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 192 204
حقیقی 192 203
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.867 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 139,328 18,702 0 0 0
1 500 18,700 0 0 0
1 5,324 18,670 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65