قیمت پایانی تغییر درصد
11,511 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,511 0.00 0.00
اولین قیمت 11,576
قیمت دیروز 11,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,253 4,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5122395
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.302 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 282 11,417 11,569 200 1
1 350 11,380 11,570 16,200 3
1 1,000 11,268 11,575 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65