قیمت پایانی تغییر درصد
9,047 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,047 0.00 0.00
اولین قیمت 8,930
قیمت دیروز 9,047
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,253 4,753
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4025915
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.809 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 565 8,972 9,098 8,888 1
1 500 8,971 9,099 18,469 2
1 222 8,930 9,110 1,835 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65