واگذاری مزایده ای 3 بورسی توسط « وپاسار » | 3 شرکت کدامند؟
افزایش سرمایه در « تابا »  
اقدامات « رمپنا » | ایران برای برق سوریه چه می‌کند؟
ثبت شرکت جدید در « رنیک »| جزییات اقدام
۴ طرح بزرگ نفتی| حضور 5 شرکت بورسی
« فاذر » « هپکو » در حال رفع مشکل/ مصوبه های دولت
نتیجه مذاکرات درباره واگذاری « فاذر »/ از طریق بورس عرضه شود
آخرین اخبار سبد داغ «وپترو»/ «شکربن»، «شدوص»، «وساخت» و «رتکو»
ارسال گزارش افزایش سرمایه « تابا »
با صرفه جویی سوخت گاز نیروگاه ها/ اختصاص مبالغی به زیرمجموعه « رمپنا »
افزایش سرمایه « تابا » به کجا رسید؟
« رمپنا » افزایش سرمایه می دهد
هلدینگ جدید در « رمپنا »/ انتقال مالکیت در « بمپنا »
ارسال گزارش افزایش سرمایه « رنیک » به بازرس
زمان بندی افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی گهران/ سرمایه‌گذاران پروژه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,494.82 146.68 4.20
65