مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
خفولا
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
خفولا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولید برق غرب کارون مپنا)
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین)
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا(پارس))
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت مشاوره مدیریت مپنا)
رمپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱(اصلاحیه)
رنیک
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا)
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه نفت وگاز مپنا)
رمپنا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مشاوران انرژی تهران)
رمپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
رنیک
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
رنیک
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه)
رمپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۱/۳۱(اصلاحیه)
رمپنا
توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
رمپنا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,970.34 15.22 0.77
65