ذره‌بین 63 گروه تحلیلی روی سودآوری 5 صنعت (بخش چهارم) بازی پرریسک حق‌تقدم‌ها/ زیان بیش از 95 درصدی برای خریداران «ورناح»
آپ
رویکرد ‌ PSPها بعد از حذف کارمزد
آپ سپ
محدوده ارزندگی «سپ»
سپ
ضربه دوباره به بدنه سودآوری PSP ها ؟ «های‌وب» پا جای پای «آپ» می‌گذارد؟
آپ
راز صعود متداوم «آپ»
آپ
واکنش متفاوت رایانه‌ای‌ها به نامه بانک مرکزی
رتاپ رکیش آپ پرداخت
اثر نامتوازن کاهش کارمزد شاپرکی بر PSPها؟
آپ پرداخت رتاپ رکیش
حرکت « پرداخت » روی مرز
پرداخت
خریداران و فروشندگان احتمالی « پرداخت »
پرداخت
پایان صف‌نشینی در «پرداخت»؟
پرداخت آپ
سیگنال « آپ » به « پرداخت »
پرداخت آپ
مدیرعامل شایعات «مداران» را رد کرد
مداران
تکیه بر شالوده پوشالی یک طرح
مرقام مداران
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مرقام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
مفاخر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم)
سیستم
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
رکیش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت همکاران سیستم همدان)
سیستم
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
PDF
رکیش
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
PDF
مرقام
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
PDF
مرقام
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مرقام
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
افرا
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مداران
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
PDF
مرقام
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پرداخت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
افرا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
مفاخر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
25,834.82 286.15 1.11
65