تصویب عرضه نفت خام در بورس انرژی هیات مدیره جدید بورس تهران انتخاب شد
بورس
اعلام رسمی عرضه نفت خام در بورس موافقت با درج « کالا » در بازار اول فراخوان خریداران سهام « بورس » ‌و « کالا »
بورس کالا
ابزار مالی جدید در « انرژی » بزرگترین پالایشگاه ایران در بورس انرژی امکان عرضه گاز در « انرژی » صندوق سرمایه‌گذاری پروژه « انرژی » قراردادهای بلندمدت نفتی در « انرژی‌ » فعالان اقتصادی سوئدی در راه ایران
امروز عرضه بلوکی « بورس »
بورس
پذیرش اوراق گواهی ظرفیت در « انرژی » مبنای توقف « انرژی » همکاری « کالا » با « وانصار »
کالا
آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۶ مورخ ۹۷/۰۴/۰۴ (به پیوست)
PDF
فرابورس
آگهی ثبت افزایش سرمایه
فرابورس
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کالا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کالا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
کالا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فرابورس
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
بورس
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
فرابورس
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
فرابورس
اطلاعيه توزيع گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار (به پیوست)
PDF
کالا
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
امید
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
کالا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
کالا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کالا
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
کالا
65