افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعیین تکلیف وتسویه مطالبات از شرکت بیمه ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
وتوسم
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
PDF
وآوا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعیین تکلیف و تسویه مطالبات از شرکت بیمه ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وتوسم
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وآوا
زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه
وسکاب
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
وسکاب
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری بهمن)
وبهمن
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وسکاب
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
PDF
وآوا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کارگزاری سینا)
وسکاب
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه)
وصنعت
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
وتوصا
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
وسکاب
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
گوهران
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
وآرین

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
6,620.24 71.51 1.08

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) سرمایه‌گذاری‌ملت‌ (وملت) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (وسکاب) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمه) سرمایه گذاری پردیس (پردیس) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی) سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی) سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا) گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبار) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه (سکه9712-01) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان) سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین) سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین) سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار ) تکادو (وکادو) سرمایه گذاری جامی (وجامی) گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات) س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی (وبرق) سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان (سکه9812-03) سرمایه گذاری ملت (وملت) صنعت و تجارت آداک (وآداک) سرمایه گذاری آوا نوین (وآوا)
65