صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
وخارزم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
اعتلا
گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
سدبیر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وبهمن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وساپا
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وسبحان
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وآرین
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وصنعت
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
وصنعت
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
وسکاب
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
وایرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتيجه دادگاه بدوي دعوي عليه شركت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
وملت
افشای اطلاعات بااهمیت - (نتيجه دادگاه بدوي دعوي عليه شركت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وملت
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وخارزم
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
وسپه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,918.59 20.93 0.72

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (وتوصا) سرمایه‌گذاری‌ملت‌ (وملت) سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (وسکاب) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ (وبیمه) سرمایه گذاری پردیس (پردیس) سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم) سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ (وبهمن) سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ (ونیکی) سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ (وبوعلی) سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند (واتی) سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا) گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا) سرمایه گذاری اعتبار ایران (خعتبار) سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت) شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (اعتلا) سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) س. تدبیرگران فارس وخوزستان (سدبیر) سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (گوهران) سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه (سکه9712-01) سرمایه گذاری پارس آریان (آریان) سرمایه گذاری صنایع ایران (وایرا) س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین) سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سنوین) سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (معیار ) تکادو (وکادو) سرمایه گذاری جامی (وجامی) گروه صنایع معادن فلات ایرانیان (فلات) س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی (وبرق) سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان (سکه9812-03) صنعت و تجارت آداک (وآداک)
65