ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
خصدرا
شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
خصدرا
افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بالاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
بالاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
بالاس
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
خصدرا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وپسا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جهان روکش اسپادانا)
وپسا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارت ماشين سازه پارس)
وپسا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت اعتماد ماشين آپادانا ( سهامي خاص))
وپسا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
وپسا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
وپسا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
بالاس
مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه
بالاس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
919.7 0.00 0.00
65