تاثیرات کرونا بر شیمیایی ها | دو نماد تولیدکننده کلر چقدر سود کردند
یک گزارش: چالش پیش روی پتروشیمی های بورسی
ادامه صف فروش تپکو و جهرم
خریدهای سنگین حقیقی در نماد «ثاخت»
رد پای « کرونا » در خرید حقیقی ها
افق سودآوری سال 99 «ومعادن» ، «وتوکا» ، «فارس» ، «تاپیکو» و «مبین» از لنز تحلیلگران
چشم‌انداز تحلیلگران بورسی از سودآوری دارویی‌ها | مشارکت کم، همگرایی انتظارات
سهام پتروشیمی‌ در سال آینده جذاب می‌مانند؟ | اجماع 81 گروه تحلیلی از سودآوری بزرگان شیمیایی
حقوقی‌های بازار فعال‌تر می‌شوند | عرضه‌های حجیم در سهام کوچک و بزرگ
با کدال | به روزرسانی بهترین گزارش های ماهانه بهمن
پربازده ترین سهام | برندگان و بازندگان بورس در آخرین هفته بهمن ماه
تحلیل بورس امروز | نقشه نیمروز چهارشنبه 30 بهمن 98
چهارشنبه عرضه اولیه «قرن» انجام می‌شود | تخمین از نقدینگی مورد نیاز
بازگشت بزرگان به صدر
پربازده ترین سهام | 10 نماد با بازدهی بیشتر از 20 درصد هفته پیش کدام اند؟

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
95,002.54 1,219.55 1.28
65