پیش‌بینی مورد اجماع سود تولیدکنندگان سیمان، شیشه و لاستیک در سال جاری و آینده/ «سخوز»، «پکویر»، «کرازی»، «مادیرا»
« پتایر » در مدار انتظارات
نگاهی به گزارش‌های ماهانه شهریور (قسمت اول)
برآورد تحلیل‌گران بورسی از حباب کوچک‌تر‌ها (بخش پنجم)
عملکرد درخشان «پتایر» در تیر/ سرنوشت لاستیکی‌ها در بزنگاه حذف 4200؟
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۴)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (۳)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در بهمن (7)
چالش‌های پیش روی صنعت تایر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
91,313.23 3,769.96 4.13
65