صورت مالی تلفنی «شبندر»/ جهش سودآوری بهار پالایش نفت بندرعباس
شبندر
جزئیات واگذاری سهام دولت در ۴ پالایشی «شسپا» به نقطه هدف «دنیای بورس» رسید؟/ آخرین برآورد از سودآوری بهار و سال 98
شسپا
بیمه یکساله سودآوری «شسپا»
شسپا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
شبهرن
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
شسپا
عملکرد دلچسب نفت سپاهان در اردیبهشت/ انتظار برای صورت مالی 97
شسپا
سهام نفت سپاهان در مسیر پیش‌بینی‌های «دنیای بورس»/ فاصله «شسپا» تا سقف انتظارات
شسپا
تکرار سیگنال 10 درصدی به معامله‌گران بورس
شسپا
پایان دلنشین «شسپا»/ تضمین سود هزار تومانی برای سال 97
شسپا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
شبهرن
اجماع چشم‌گیر تحلیل‌گران از سودآوری نفت سپاهان/ 35 حقوقی فعال در سمت خرید «شسپا»
شسپا
نقاط ضعف عملکرد بهمن «شسپا»/ به دنبال جرقه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی سهم
شسپا
هشدار بازگشت رانت سیاه
پیشبینی مدیران شرکت‌ها از سود سه سال آینده/ برآورد سودآوری «شسپا»، «غویتا» و «شپنا»
شپنا شسپا
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شپاس
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شاوان
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شبریز
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شبریز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شبریز
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شاوان
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شبندر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شبندر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شبندر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شنفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شبهرن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
شراز

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.03 میلیون 3,801.40 0.37
65