سهام نفت سپاهان در مسیر پیش‌بینی‌های «دنیای بورس»/ فاصله «شسپا» تا سقف انتظارات
شسپا
تکرار سیگنال 10 درصدی به معامله‌گران بورس
شسپا
پایان دلنشین «شسپا»/ تضمین سود هزار تومانی برای سال 97
شسپا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
شبهرن
اجماع چشم‌گیر تحلیل‌گران از سودآوری نفت سپاهان/ 35 حقوقی فعال در سمت خرید «شسپا»
شسپا
نقاط ضعف عملکرد بهمن «شسپا»/ به دنبال جرقه‌ای برای جبران عقب‌ماندگی سهم
شسپا
هشدار بازگشت رانت سیاه
پیشبینی مدیران شرکت‌ها از سود سه سال آینده/ برآورد سودآوری «شسپا»، «غویتا» و «شپنا»
شپنا شسپا
بررسی عملکرد دی ماه «شسپا»
شسپا
بازی پرریسک حق‌تقدم‌ها/ زیان بیش از 95 درصدی برای خریداران «ورناح»
شنفت
چرا «شسپا» از سقف انتظارات جاماند؟/ نکات سودساز نفت سپاهان
شسپا
معاملات در سایه بورس کالا پشت پرده خبر احتمال توقف تولید روانکاران/ تهدید یا فرصت برای صنعت روغن موتور سودآوری 98 پالایشی‌ها در منطقه هشدار؟
کالبدشکافی سودآوری «شسپا» / پیشبینی سود سه ماه پاییز، زمستان ۹۷ و سال ۹۸ نفت سپاهان
شسپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
شاوان
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شاوان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پارس بازرگان)
شنفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شپنا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیک نفت)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوی گستر نفت)
ونفت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شسپا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت روانکاران احیاء سپاهان)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع شیمیایی تابکم)
شبهرن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
شرانل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی بهران)
شبهرن
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ونفت

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
876,749.73 27,261.66 3.11
65