سود روانکاران از زیان پالایشی‌ها؟
شبهرن شرانل
آیا نزول نرخ خوراک روانکاران ادامه‌دار است؟
انتظارات از « شسپا » برآورده نشد
شسپا
چالش مازوت بر سر صنعت پالایش نفت
برآورد تحلیل‌گران از سودآوری 17 نماد پتروپالایشی (بخش دوم)
شبریز شبندر شتران
پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم) نقشه نیمروز بورس یکشنبه (17 شهریور)
شپنا شتران شبندر
قیر تهاتری؛ فرصت‌ها و تهدیدها
هشدار برای سودآوری تابستان روانکاران صورت مالی تلفنی «شبندر»/ جهش سودآوری بهار پالایش نفت بندرعباس
شبندر
جزئیات واگذاری سهام دولت در ۴ پالایشی «شسپا» به نقطه هدف «دنیای بورس» رسید؟/ آخرین برآورد از سودآوری بهار و سال 98
شسپا
بیمه یکساله سودآوری «شسپا»
شسپا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
شبهرن
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
شسپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شسپا
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شسپا
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
شپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شپنا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
شزنگ
صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت اینترنشنال سولار اویل -دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ (به پیوست)
شسپا
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ شرکت صنایع شیمیایی آریا سولار- در حال تصفیه (به پیوست)
شسپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شنفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شاوان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شسپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شبهرن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شرانل
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
شپاس
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذموافقت اصولی اولیه احداث پالایشگاه میعانات گازی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شتران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.26 میلیون 5,493.95 0.44
65