نقشه نیمروز بورس یکشنبه (17 شهریور)
شپنا شتران شبندر
قیر تهاتری؛ فرصت‌ها و تهدیدها
هشدار برای سودآوری تابستان روانکاران صورت مالی تلفنی «شبندر»/ جهش سودآوری بهار پالایش نفت بندرعباس
شبندر
جزئیات واگذاری سهام دولت در ۴ پالایشی «شسپا» به نقطه هدف «دنیای بورس» رسید؟/ آخرین برآورد از سودآوری بهار و سال 98
شسپا
بیمه یکساله سودآوری «شسپا»
شسپا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش هشتم)
شبهرن
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش ششم)
شسپا
عملکرد دلچسب نفت سپاهان در اردیبهشت/ انتظار برای صورت مالی 97
شسپا
سهام نفت سپاهان در مسیر پیش‌بینی‌های «دنیای بورس»/ فاصله «شسپا» تا سقف انتظارات
شسپا
تکرار سیگنال 10 درصدی به معامله‌گران بورس
شسپا
پایان دلنشین «شسپا»/ تضمین سود هزار تومانی برای سال 97
شسپا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
شبهرن
اجماع چشم‌گیر تحلیل‌گران از سودآوری نفت سپاهان/ 35 حقوقی فعال در سمت خرید «شسپا»
شسپا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)
شزنگ
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ونفت
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ونفت
افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ونفت
آگهی ثبت افزایش سرمایه
شتران
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
شنفت
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
شسپا
توزیع گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام
شنفت
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
شپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شپنا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شراز
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شسپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شپاس
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شنفت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
شرانل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.242 میلیون 4,158.41 0.33
65