پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
چکاپا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (2)
چکارن
«چکارن» انبوه‌ساز می‌شود؟/ مسیر صعب‌العبور برای کسب سود
چکارن
ریشه‌یابی جهش ناگهانی «چکارن» و «قشرین»
چکارن
انتظارات از «چکاپا» برآورده نشد/ علامت هشدار برای عملکرد 98
چکاپا
برآورد سودآوری کاغذ پارس در سال 97 و 98/جدال ارزندگی «چکاپا» با ابهامات موجود
چکاپا
چرا «چکاپا» صف خرید شد؟
چکاپا
چالش‌های خطوط تولید کاغذ
کوچ‌نشینی سهام‌داران «چکارن»
چکارن
رمزگشایی از رشد قیمت محصولات «چکاپا»
چکاپا
« چکاوه » در مسیر اصلاح
چکاوه
انتظارات بالا در پیش‌بینی‌های «چکاوه»
چکاوه
سایه ریسک بر محصولات کاغذی
گزارش‌های 9 ماهه «چکارن» و «چکاوه»
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکاپا
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکارن
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
چکاوه
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چکارن
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
PDF
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکارن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
چکاوه
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
چکارن
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چکاوه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چکاوه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چکاوه

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
84,973.13 747.08 0.88
65