اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چفیبر
ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
چفیبر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام
چفیبر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
چفیبر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
چفیبر
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
چنوپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
چفیبر
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
چفیبر
آگهي مزايده فروش (نوبت سوم) بخشي از ماشين­ آلات، آهن ­آلات و ضايعات توليد (به پیوست)
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
چفیبر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
چفیبر
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
چفیبر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
چنوپا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
131,396.98 3,849.41 2.93
65