با کدال | ضعیف ترین گزارش های ماهانه « بهمن » در یک قاب
با کدال | به روزرسانی بهترین گزارش های ماهانه بهمن
حفظ نقدینگی در زمین حقیقی‌ها به ۲۱ روز رسید | سه حقوقی در جبهه خرید "فملی"
تغییر آرایش در جبهه حقیقی ها | ادامه خرید بازیگران بزرگ در نماد «فجر»
تغییر مالکیت های سهام | سهامداران حقیقی سود را کجا جستجو می کنند؟
ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهران
گزارش مجلس | چگونه تصدیگری دولت بر معادن کم شود؟
پربازده ترین سهام در هفته سراسر منفی بورس کدامند؟
برآورد تحلیلگران از سودآوری بانک‌ها و هلدینگ‌ها/ پیش‌بینی سود 98 و 99 «وبملت»، «میدکو»، «پارسان»، «وصندوق» و «فارس»
افزایش احتمالی نرخ ها در معدنی ها/ اثر مالیات و حامل های انرژی بر « کچاد » و « کگل »
سود «تاصیکو» از صف خرید «فباهنر»؟
آیا «بانک دی» و «کگهر» به بازار پایه تبعید می‌شوند؟
فقدان نگاه صادراتی دولت به معدنی‌ها
قطار سودآوری «کچاد» روی ریل می‌ماند؟
زنگ خطر برای معادن ایران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
119,265.67 4,946.78 4.15
65