تحلیل خواندنی | قیمت مسکن می‌تواند کاهش یابد؟
استراتژی امروز | مزیتی که 8 معدنی بورسی دارند
یک تحلیل آینده نگرانه | بازدهی 4 نماد معدنی بورسی
سناریوی جدید درباره 8 نماد سرب و روی + سودآوری
آینده 5 سهم مهم معدنی | پروژه ها و طرح ها
پیش بینی از آینده 4 نماد معدنی + جدول
افق سودآوری سال 99 «ومعادن» ، «وتوکا» ، «فارس» ، «تاپیکو» و «مبین» از لنز تحلیلگران
با کدال | ضعیف ترین گزارش های ماهانه « بهمن » در یک قاب
با کدال | به روزرسانی بهترین گزارش های ماهانه بهمن
حفظ نقدینگی در زمین حقیقی‌ها به ۲۱ روز رسید | سه حقوقی در جبهه خرید "فملی"
تغییر آرایش در جبهه حقیقی ها | ادامه خرید بازیگران بزرگ در نماد «فجر»
تغییر مالکیت های سهام | سهامداران حقیقی سود را کجا جستجو می کنند؟
ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهران
گزارش مجلس | چگونه تصدیگری دولت بر معادن کم شود؟
پربازده ترین سهام در هفته سراسر منفی بورس کدامند؟

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
366,959.46 1,957.73 0.53
65