درخشش «کگهر» ، عملکرد خوب «کچاد»
کگهر کچاد
بازی مدیریتی در سهام گل‌گهر؟/ نوسان‌سازان «کگل» تا 5 مرداد
کگل
محدوده ارزندگی «تاصیکو»
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
کنور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کمنگنز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
رصد سیگنال «دنیای بورس» از آمار مقدماتی گمرک
کروی
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کدما
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کچاد
رشد بیش از 5 برابری صادرات «روی» در اسفند؟
کاما کروی
لایه پنهان واگذاری بلوک «وامید» به «ومعادن»
ومعادن
تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها
سهام فولادی با کمترین نسبت قیمت به درآمد کدام است؟
کچاد کگل
پاسخ مدیران دوقلوهای سنگ‌آهنی به روند تولید
کگل کچاد
نخستین نیاز طرح‌های توسعه‌ای مس
کچاد کگل
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین)
کگل
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کگهر
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
کچاد
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
تاصیکو
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
وامیر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
تاصیکو
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
وامیر
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کگهر
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
ومعادن
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کدما
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
ومعادن
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
کگل
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
کچاد
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تاصیکو
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
کگل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
73,794.37 1,266.02 1.72
65