سود «تاصیکو» از صف خرید «فباهنر»؟
تاصیکو
آیا «بانک دی» و «کگهر» به بازار پایه تبعید می‌شوند؟
کگهر
فقدان نگاه صادراتی دولت به معدنی‌ها
قطار سودآوری «کچاد» روی ریل می‌ماند؟
کچاد
زنگ خطر برای معادن ایران
نظر مجلس درباره وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی
پیشبینی سودآوری صنایع روانکار، یوتیلیتی، شیمیایی، زغال سنگ، کاغذسازی و هلدینگ‌ها (بخش سوم)
نقاط جذاب زنجیره فلزات اساسی در اجماع تحلیلگران بورسی (بخش اول)
کگل کچاد کنور کگهر
درخشش «کگهر» ، عملکرد خوب «کچاد»
کگهر کچاد
بازی مدیریتی در سهام گل‌گهر؟/ نوسان‌سازان «کگل» تا 5 مرداد
کگل
محدوده ارزندگی «تاصیکو»
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
کنور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کمنگنز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
رصد سیگنال «دنیای بورس» از آمار مقدماتی گمرک
کروی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شاهین روی سپاهان)
کاما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر)
کگل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت معدنکاران انگوران)
کروی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کنور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی)
کروی
آگهی ثبت افزایش سرمایه
کگل
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - درج شرکت ذوب روی اصفهان در تابلوی فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کاما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کچاد
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
تاصیکو
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱(اصلاحیه)
تاصیکو
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران)
کروی
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کگل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران)
کنور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کشت و صنعت سبز آبی)
کنور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ذوب آهن غرب کشور)
کنور

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
73,875.13 48.76 0.07
65