تحلیل تکنیکال | پیش بینی قیمت « زکوثر »
آنچه باید درباره سه دامپروری بورسی بدانید
نکته مهم در سهام گروه زراعی ها | خریدار باشیم یا فروشنده؟
گروه‌های پیشتاز بورسی در نیمه دوم 98
با کدال | ضعیف ترین گزارش های ماهانه « بهمن » در یک قاب
با کدال | بررسی عملکرد «دی» ماه نمادهای گروه «زراعت» در یک قاب
با کدال | ضعیف ترین گزارش های ماهانه دی ماه در یک قاب
152 نماد فردا متوقف می‌شوند؟
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
215,654.54 1,280.34 0.59
65