با کدال | بررسی عملکرد «دی» ماه نمادهای گروه «زراعت» در یک قاب
با کدال | ضعیف ترین گزارش های ماهانه دی ماه در یک قاب
152 نماد فردا متوقف می‌شوند؟
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
«زفکا» در آستانه عرضه اولیه | جلسه معارفه «کشت و دامداری فکا» برگزار شد
رشد سودآوری « زگلدشت » زیر تیغ تحلیل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
107,775.4 1,945.88 1.81
65