ارزش تغییر درصد
63.38 0.01 0.02

قیمت‌ها

اونس طلا 1764 2.00 (0.11%)
نفت سبک 63.38 0.01 (0.02%)
نفت برنت 66.81 0.04 (0.06%)
بنزین 2.0505 0.00 (0.05%)
گاز طبیعی 2.664 0.00 (0.04%)
گازوئیل 532.88 0.75 (0.14%)
آلومینیوم 2336.5 1.30 (0.06%)
نیکل 16332.5 17.50 (0.11%)
سرب 2028.3 1.80 (0.09%)
روی 2868.3 5.00 (0.17%)
مس 9310.8 18.80 (0.2%)
اونس پلاتین 1201.8 1.90 (0.16%)