ارزش تغییر درصد
41.3 0.10 0.24

قیمت‌ها

اونس طلا 1909 3.00 (0.16%)
نفت سبک 41.3 0.10 (0.24%)
نفت برنت 42.77 0.51 (1.19%)
بنزین 1.1805 0.00 (0.26%)
گاز طبیعی 2.901 0.00 (0.03%)
گازوئیل 337.63 4.25 (1.26%)
آلومینیوم 1839.5 0.00 (0%)
نیکل 16055 0.00 (0%)
سرب 1777.3 0.00 (0%)
روی 2541.8 0.00 (0%)
مس 6905.3 0.00 (0%)
اونس پلاتین 879 2.60 (0.3%)