ارزش تغییر درصد
40.44 0.13 0.32

قیمت‌ها

اونس طلا 1795 1.00 (0.06%)
نفت سبک 40.44 0.13 (0.32%)
نفت برنت 42.95 0.18 (0.42%)
بنزین 1.2745 0.01 (0.55%)
گاز طبیعی 1.881 0.00 (0.16%)
گازوئیل 369.5 0.62 (0.17%)
آلومینیوم 1635.5 0.20 (0.01%)
نیکل 13397.5 5.00 (0.04%)
سرب 1812 5.20 (0.29%)
روی 2067.3 0.00 (0%)
مس 6192.5 0.70 (0.01%)
اونس پلاتین 859.55 0.35 (0.04%)