ارزش تغییر درصد
40.34 0.02 0.05

قیمت‌ها

اونس طلا 1882 1.00 (0.05%)
نفت سبک 40.34 0.02 (0.05%)
نفت برنت 42.64 0.01 (0.02%)
بنزین 1.205 0.01 (0.44%)
گاز طبیعی 2.756 0.02 (0.8%)
گازوئیل 330.88 1.00 (0.3%)
آلومینیوم 1780.3 1.00 (0.06%)
نیکل 14517.5 2.50 (0.02%)
سرب 1848.5 0.50 (0.03%)
روی 2439.5 3.00 (0.12%)
مس 6549 13.80 (0.21%)
اونس پلاتین 883.45 2.80 (0.32%)