آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
277717.10
بیشترین مقدار روز
278413.69
مقدار و درصد تغییر
1,458.85 0.53
کمترین مقدار روز
277233.57
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت (هم وزن)

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1399/11/7 279,183.7 279,180.28 282,940
1399/11/6 282,820.33 282,817.7 285,500.6
1399/11/5 286,183.56 286,181.31 290,989.5
1399/11/4 288,024.1 284,340.84 288,021.98
1399/11/1 283,278.33 281,555.5 283,578.55
1399/10/30 281,507.82 281,628.32 284,809.57
1399/10/29 285,857.07 285,660.8 289,330.55
1399/10/27 290,846.37 290,855.12 296,962.96
1399/10/24 297,607.04 297,584.91 301,757.36
1399/10/23 303,085.89 303,138.21 307,376.18
1399/10/22 307,173.62 306,581.32 307,518.81
1399/10/21 305,401.62 302,208.03 305,402.75
1399/10/20 300,924.13 300,977.94 302,452.75
1399/10/17 301,479.2 301,207.71 304,986.17
1399/10/16 304,628.15 303,733.42 304,623.47
1399/10/15 302,730.62 299,587.28 302,728.11
1399/10/14 298,291.61 297,425.87 298,766.65
1399/10/13 297,944.4 297,943.11 302,957.04
1399/10/10 303,533.28 303,532.71 305,085.45
1399/10/9 304,663.27 304,194.34 307,108.67
1399/10/8 307,088.56 307,071.98 309,282.1
1399/10/7 309,049.83 309,002.44 310,468.51
1399/10/6 309,893.05 308,089.13 309,984.95
1399/10/3 306,675.22 303,172.98 306,677.48
1399/10/2 301,370.92 297,069.52 301,360.15
1399/10/1 296,145.86 293,083.12 296,171.8
1399/09/30 293,145.45 292,502.95 293,687.14
1399/09/29 291,463.58 287,140.63 291,454.59
1399/09/26 285,667.41 285,001.07 286,565.21
1399/09/25 288,823.47 288,814.71 293,836

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 266,156.19 2,326.74 0.87
مواد دارویی 106,502.29 1,267.80 1.19
انبوه سازی 10,970.64 363.91 3.32
وزنی - ارزشی 315,176.91 1,893.58 0.60
قیمت (هم وزن) 277,717.1 1,458.85 0.53
رایانه 62,313.65 890.34 1.43
شاخص 30 شرکت بزرگ 59,664.88 294.86 0.49
ماشین آلات 291,826.31 6,949.55 2.38
فراورده نفتی 3.682 میلیون 56,817.74 1.54
کانه فلزی 333,177.65 900.25 0.27
کانی غیرفلزی 60,051.72 696.06 1.16
غذایی بجز قند 54,638.04 903.88 1.65
ذغال سنگ 46,196.2 1,460.49 3.16
خودرو 247,915.69 5,980.47 2.41
قند و شکر 159,985.37 2,483.29 1.55
حمل و نقل 27,867.89 1,050.51 3.77
وسایل ارتباطی 50,665.78 2,461.50 4.86
سایرمالی 16,581.32 380.92 2.30
انتشار و چاپ 1.523 میلیون 8,137.06 0.53
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 113,322.88 4,164.39 3.67
شاخص بازده نقدی قیمت 4.951 میلیون 9.90 0.00
شاخص کل 1.208 میلیون 7,256.06 0.60
فلزات اساسی 834,122.73 4,932.17 0.59
شیمیایی 71,737.51 315.93 0.44
دستگاههای برقی 5.378 میلیون 142,880.75 2.66
سرمایه گذاریها 30,492.19 162.55 0.53
زراعت 180,061.24 4,189.30 2.33
لاستیک 353,825.42 2,122.24 0.60
چند رشته ای ص 146,944.78 658.02 0.45
رادیویی 6,334.01 28.91 0.46
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 1.05 میلیون 5,595.02 0.53
شاخص50شرکت فعالتر 44,329.77 243.46 0.55
فنی مهندسی 6,946.82 142.73 2.05
شاخص آزاد شناور 1.729 میلیون 12,295.29 0.71
تامین آب، برق، گاز 1,537.41 14.68 0.95
کاشی و سرامیک 62,737.28 1,599.86 2.55
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 1.573 میلیون 73,118.21 4.65
بیمه و بازنشسته66 66,046.66 917.32 1.39
منسوجات 7,719.13 79.77 1.03
مالی 1.764 میلیون 15,688.31 0.89
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 228,731.48 10,191.82 4.46
شاخص بازار اول 874,765.18 4,303.84 0.49
استخراجنفتجزکشف11 3,775.32 34.42 0.91
کل (هم وزن) 424,627.76 2,230.57 0.53
محصولات چرمی 28,098.16 865.59 3.08
شاخص قیمت 50 شرکت 2.643 میلیون 3,372.19 0.13
سیمان 10,327.1 220.18 2.13
شاخص بازار دوم 2.474 میلیون 18,182.04 0.73
بانکها 7,159.71 57.71 0.81
بازار دوم فرابورس 7,306.16 42.36 0.58
شاخص کل فرابورس 17,821.1 78.07 0.44
بازار اول فرابورس 5,366.48 7.66 0.14
اداره بازارهای مالی 1,479.8 46.91 3.17
اطلاعات و ارتباطات 930.97 41.56 4.46
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 1,619.89 52.79 3.26
شاخص ارکان و نهادهای مالی 574.63 27.66 4.81
شاخص فنی مهندسی 407.15 12.13 2.98
شاخص کل هم وزن فرابورس 10,000 0.00 0.00
شاخص لاستیک 173.28 1.35 0.78
شاخص چوب 234.55 3.93 1.68
65